REGULAMIN XIV EDYCJI KONKURSU PIOSENKI POETYCKIEJ „SENTYMENTY”

ORGANIZATOR:
Pszczyńskie Centrum Kultury
43-200 Pszczyna, ul. Piastowska 1
tel. 32 210 45 51
e-mail: sekretariat@pckul.pl

http://www.pckul.pl

CELE KONKURSU:

 1. Prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży.
 2. Promocja twórczości wykonawców.
 3. Promocja twórczości instruktorów.

CZAS I MIEJSCE:

 1. Przesłuchania  konkursowe  odbędą się  dnia   27 listopada 2018 r.  (wtorek) w godz. 9.00-ok. 13.00 w siedzibie Pszczyńskiego Centrum Kultury (lista  osób  zakwalifikowanych do konkursu oraz   informacja    o    godzinie    rozpoczęcia    przesłuchań    zostanie    zamieszczona   w  dniu

26  listopada  br.  w godzinach popołudniowych na stronie internetowej:http://www.pckul.pl (Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godziny rozpoczęcia przesłuchań). Uczestnicy konkursu  zobowiązani są do zapoznania się z w/w listą.

Organizator nie powiadamia o godzinach przesłuchań.

2.Wręczenie dyplomów laureatom oraz pozostałym uczestnikom konkursu (dyplomy uczestnictwa) odbędzie się po przesłuchaniach konkursowych tj.  27 listopada  br.

Występ laureata I nagrody  odbędzie się w terminie od 14 do 21 grudnia br. w ramach imprezy organizowanej przez PCKul.

O terminie, godzinie i miejscu występu laureat zostanie wcześniej poinformowany telefonicznie.

Warunkiem otrzymania I-szej nagrody jest występ laureata I miejsca podczas w/w imprezy.

Wręczenie nagród pozostałym laureatom odbędzie się po przesłuchaniach konkursowych.

 UCZESTNICY/KATEGORIA WIEKOWA:

 • soliści w wieku od 13 –22 lata
 • uczestnicy przyjeżdżają na konkurs za zgodą i na odpowiedzialność prawowitych opiekunów

 

Organizator nie zapewnia opieki osobom nieletnim.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Wykonanie jednej piosenki o tematyce poetyckiej z akompaniamentem lub bez.
 2. Tekst piosenki musi być napisany przez poetę.
 3. Mogą to być utwory z muzyką skomponowaną przez wykonawcę lub inną osobę, a także z muzyką publikowaną już wcześniej.
 4. Mile widziany akompaniament „na żywo”(zespół akompaniujący max. do 4 osób).
 5. Dopuszcza się użycie podkładów muzycznych, takich pendrivie, mp3.
 6. UTWÓR MUSI BYĆ WYKONYWANY W JĘZYKU POLSKIM.
 7. Przyjazd uczestników na koszt własny.
 8. Organizator zapewnia nagłośnienie oraz fortepian.
 9. W konkursie nie mogą wziąć udziału laureaci I, II i III miejsca oraz osoby wyróżnione w XIII  Edycji Konkursu Piosenki Poetyckiej „Sentymenty” (2017 r.)

KRYTERIA OCENY I NAGRODY:

 1. Jury oceniać będzie:
 • umiejętności wokalne wykonawców (intonacja, dykcja, emisja głosu)
 • dobór repertuaru do wieku uczestnika
 • interpretację piosenki
 • aranżacje utworu
 • oryginalność wykonawczą, muzykalność
 • ogólny wyraz artystyczny
 1. Nagrody:
 • Jury przyzna dyplomy dla Uczestników konkursu.
 • dla laureatów przewiduje się dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Pszczyńskie Centrum Kultury (obecność laureatów na rozdaniu nagród jest obowiązkowa w przeciwnym wypadku nagroda przechodzi na własność organizatora)
 • I miejsce – statuetka oraz nagroda o wartości 500 zł*
 • II miejsce – nagroda o wartości 300 zł*
 • III miejsce – nagroda o wartości 100 zł*
 • 2 wyróżnienia – nagroda o wartości 50 zł*

*- nagrody w formie bonów towarowych do realizacji min. w sklepach takich jak Media Markt, Empik… itp.

 Werdykt Jury jest ostateczny.

Jury zastrzega sobie prawo nie przyznania wszystkich wymienionych nagród lub dokonania innego podziału puli nagród.

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW:

 Karty zgłoszeń uczestników przyjmowane będą w sekretariacie Pszczyńskiego Centrum Kultury. Można również przesłać kartę zgłoszenia drogą elektroniczną na adres sekretariat@pckul.pl

Wszystkie zgłoszenia przyjmowane będą do 23 listopada 2018 r. (decyduje data wpływu do Pszczyńskiego Centrum Kultury).

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia do pobrania na stronie www.pckul.pl w zakładce „do pobrania”.