Zapraszamy na dwa tygodniowe turnusy od 11.02 do 22.02.2019.
Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00

W programie:
warsztaty artystyczne, taneczne, teatralne, zielarskie oraz krawieckie „z igłą i nitką”, seans filmowy, zajęcia na lodowisku, warsztaty kulinarne w Skansenie oraz warsztaty drukarskie, dziennikarskie i introligatorskie w Muzeum Prasy Śląskiej.

Koszt tygodniowego turnusu 120 zł/osoby (110 zł – z Gminną Kartą Dużej Rodziny)
Zapewniamy codziennie napoje dla dzieci oraz słodki poczęstunek.

 

 

Regulamin

    Karta zgłoszenia