32 210 45 51 , +48 600 045 181 sekretariat@pckul.pl
  •   A  A  A  

29 października 2017 roku o godzinie 17.00 w Kościele Ewangelickim w Pszczynie odbędzie się koncert zespołu muzyki dawnej Filatura di Musica poświęcony w całości muzyce Reformacji. Muzyka instrumentalna i wokalna od początku były ściśle związane z Reformacją. Marcin Luter był wykształcony w śpiewie, grze na lutni i kompozycji. Zachowało się około 36 pieśni religijnych jego autorstwa – wśród nich zarówno opracowania melodii gregoriańskich jak też własne kompozycje Lutra. Zapoczątkowany przez inicjatora niemieckiej reformacji chorał luterański bardzo szybko wzbogacił się o szereg opracowań muzycznych. Z I połowy XVI wieku pochodzą dwa znaczące śpiewniki: Wittembergisch Geistlich Gesangbuch Johanna Walthera (1524) i Neue Deutsche Geistliche Gesänge Georga Rhaua (1544). Ten drugi zbiór zawiera kompozycje różnych autorów utrzymane w wielu stylach, od 4-głosowych w fakturze nota-contra-notam po rozbudowane motety. Podczas koncertu zabrzmią zaczerpnięte z obu śpiewników czterogłosowe opracowania chorału luterańskiego w różnych typach obsad spotykanych w muzyce XVI wieku, od śpiewu (Katarzyna Bienias) z towarzyszeniem pozytywu organowego (Patrycja Domagalska-Kałuża), do brzmienia 4-głosowego consortu instrumentalnego, złożonego z fletów (Marek Nahajowski, Magdalena Pilch), fideli (Judyta Tupczyńska) i violi da gamba (Justyna Młynarczyk).
Muzycy wchodzący w skład zespołu to absolwenci prestiżowych europejskich uczelni artystycznych: Schola Cantorum Basiliensis, Koninklijk Conservatorium w Hadze, Musikhochschule w Trossingen czy Conservatoire de Musique w Grenoble. W większości są związani zawodowo z Akademią Muzyczną w Łodzi, dlatego też nazwa zespołu nawiązuje do włókienniczych tradycji miasta Łodzi (wł. filatura – przędzalnia) łącząc je ze sztuką muzyczną. Artyści grając w wielu formacjach muzyki dawnej zarówno w Polsce jak i zagranicą, zdobyli już ogromne doświadczenie, które wraz z nabytymi umiejętnościami wykorzystują tworząc nowy, nietuzinkowy zespół na polskiej scenie muzyki dawnej. Współpracują też z innymi instrumentalistami specjalizującymi się w historycznych praktykach wykonawczych i grającymi na instrumentach dawnych, a także ze śpiewakami i tancerzami tworząc autorskie widowiska taneczno-muzyczne. Warte podkreślenia jest, że zespół Filatura di Musica, jako jeden z niewielu w Europie, wykonuje muzykę wczesnego baroku w oryginalnej szacie brzmieniowej, z wykorzystaniem replik XVII-wiecznych instrumentów dętych oraz charakterystycznego dla tej epoki, wysokiego stroju (466Hz). Dotychczas wystąpili m.in. w Filharmonii Łódzkiej oraz festiwalach: Forum Musicum (Wrocław), Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej (Częstochowa), Barok na Spiszu, Kultura Wieków Dawnych (Krosno), Frankofonia 2016 (Łódź). Zespół był także rezydentem Podkarpackiej Letniej Akademii Muzyki występując w Pałacu Biesa w Olszanicy oraz w Uhercach Mineralnych w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura Dostępna na zaproszenie Fundacji Krośnieńskiej im. Ignacego Paderewskiego.

Koncert będzie połączony z autorską prezentacją multimedialną – malarstwo religijne Lucasa Cranacha i in. z czasów Reformacji, korespondujące treściowo z wykonywanymi utworami.

Bilety już wkrótce do nabycia w sekretariacie Pszczyńskiego Centrum Kultury w cenie 25/35 zł oraz przed samym koncertem.