MUZYKOTERAPIA
Zajęcia dla osób po 50-tym roku życia
Opis zajęć:
Muzykoterapia to forma zajęć muzykoterapeutycznych. Zajęcia skonstruowane są z ćwiczeń na bazie poszczególnych technik muzykoterapii takich jak:

– słuchanie muzyki
– kształtowanie interakcji w grupie
– rozwijanie zaufania do siebie i grupy
– koordynacja ruchów
– taniec (choreoterapia)
– oddychanie
– relaksacja
– obrazy inspirowane muzyką
– drama

Wtorek, godz. 17:15-18:00
Miejsce: SALA KAMERALNA
Prowadzący: Barbara Garus

Cena za I semestr 142,50 zł