SEKCJA PLASTYCZNA (poniedziałek)
Prowadzący: Bożena Ananicz
I gr. 16:30-18:00 (6-8 lat)
II gr. 18:00-19:30 (9-13 lat)
Miejsce: sala nr 6
Cena za II semestr: 142,50 zł


SEKCJA PLASTYCZNA (wtorek)
Prowadzący: Bożena Ananicz
16:30-18:00 (6-8 lat)
Miejsce: sala nr 6
Cena za I semestr: 152,00 zł