Poniedziałek

Prowadzący: Bożena Ananicz
I gr. 16:30-18:00 (6-8 lat)
II gr. 18:00-19:30 (9-12 lat)
Miejsce: sala nr. 6
Cena za I semestr: 85,50 zł


Wtorek

Prowadzący: Bożena Ananicz
16:30-18:00 (6-8 lat)
Miejsce: sala nr. 6
Cena za I semestr: 123,50 zł