32 210 45 51 , +48 600 045 181 sekretariat@pckul.pl
  •   A  A  A  

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Przyleciały Anioły”.

Organizatorzy:
Pszczyńskie Centrum Kultury,
ul. Piastowska 1, 43-200 Pszczyna, tel. 32 210 45 51
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie,
ul. Piastowska 1, tel. 32 210 42 44
Głos Pszczyński
ul. 3 Maja 9, 43-200 Pszczyna, tel. 32 210 35 65, 32 212 81 31

Termin nadsyłania prac:  8 grudnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie  konkursu: 16 grudnia 2017 r., godz. 15.00, rynek w Pszczynie

Wystawa pokonkursowa: 15 – 28 grudnia 2017 r., czytelnia MPBP w Pszczynie

 REGULAMIN KONKURSU

1. Tematyka konkursu:

– zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej figury anioła,
– maksymalna wysokość – 30 cm.

2. Cele konkursu:

– pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia,
– pobudzanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży,
– przegląd różnych technik plastycznych.

3. Warunki konkursu:

– w konkursie mogą wziąć udział dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także placówek pozaszkolnych z terenu powiatu pszczyńskiego,
– do konkursu będą dopuszczane prace wykonane samodzielnie bez wykorzystania gotowych elementów,
– techniki i materiały – dowolne,
– każdy uczestnik może złożyć jedną pracę,
– do konkursu mogą przystąpić osoby indywidualne, prace grupowe nie będą oceniane,
– szkoły i placówki pozaszkolne chcące przystąpić do konkursu proszone są o wcześniejsze przeprowadzenie własnych eliminacji i przekazanie Organizatorom maksymalnie 5 najlepszych prac,
– prace należy składać w czytelni MPBP w Pszczynie,
– prace uszkodzone nie będą oceniane,
– Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu.

4. Praca powinna zawierać następujące dane:

– imię i nazwisko uczestnika,
– klasa/ kategoria wiekowa,
– adres domowy, szkoły lub instytucji, którą reprezentuje uczestnik,
– numer telefonu.

5. Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatorów.

6. Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

– przedszkola,
– szkoły podstawowe klasy I – III,
– szkoły podstawowe klasy IV – VI,
– szkoły podstawowe klasy VII – gimnazjum.

7. Nadesłane prace będą oceniane według następujących kryteriów:

– ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu,
– dobór i wykorzystanie materiałów,
– estetyka pracy oraz trwałość,
– walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka),
– samodzielność wykonania pracy.

8. Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną podane do publicznej wiadomości
w mediach oraz na stronie internetowej MPBP w Pszczynie i PCK-ul. Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji wybranych prac.

10. Nagrody należy odebrać do 29 grudnia 2017 r. Nie odebrane w tym terminie przechodzą na własność Organizatorów.

11. Prace należy odebrać do 5 stycznia 2018 r.

12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie do informacji publicznej przez Organizatorów konkursu imienia i nazwiska dziecka, wieku, nazwy szkoły/placówki pozaszkolnej, do której uczęszcza oraz publikację zdjęć.

Zapraszamy