ZAPISY NA II SEMESTR SEKCJI ZAINTERESOWAŃ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 JUŻ OD 16 GRUDNIA!

Zapisy na II semestr rozpoczynamy już od 16 grudnia 2019 r.
Jeżeli chcesz kontynuować uczestnictwo – nie musisz składać karty!
Na odwrocie znajdziesz aktualny cennik zajęć.
Dokonaj przelewu zgodnie z cennikiem w nieprzekraczalnym terminie do 24 stycznia 2020 r.
W tytule przelewu wpisz imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę sekcji. GOTOWE!!!
(można również wpłacać kartą lub gotówką w sekretariacie PCKUL,
od wtorku do piątku w godz. 7:00-15:00, a w poniedziałki nawet do 18:00)

DLA NOWYCH UCZESTNIKÓW:
Warunkiem wpisu uczestnika na sekcję jest:
1. dostarczenie do sekretariatu PCKul wypełnionej i podpisanej KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA NA SEKCJE wraz z oświadczeniem rodzica (jeśli uczestnik jest niepełnoletni) (osobiście bądź mailowo – czytelny skan),
2. dokonanie wpłaty za sekcję zgodnie z cennikiem PCKul zamieszczonym na stronie www.pckul.pl.

Decyduje kolejność wpływu kart do sekretariatu PCKul. Pierwszeństwo zapisu mają osoby kontynuujące zajęcia z I semestru.
Ilość miejsc w grupach jest ograniczona.
Nie dopełnienie jednego z warunków unieważnia zapis na sekcję!
Pszczyńskie Centrum Kultury nie zwraca dokonanych wpłat z tytułu dłuższych nieobecności lub rezygnacji.
Po dokonaniu wpłaty należy zachować paragon.
Prosimy o przemyślane decyzje!