Wniosek pn. Kultura dla każdego. Diagnoza grup nieobecnych w działalności PCKul, złożony do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022 został rozpatrzony pozytywnie i Pszczyńskie Centrum Kultury uzyskało dofinansowanie.  W ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022 przyznano dofinansowanie na  realizację zadania składającego się z dwóch części.

  1. Pierwsza część obejmuje przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej; opracowanie i podanie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw oraz  dokonanie wyboru od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw wraz z uzasadnieniem wyboru podanym do publicznej wiadomości, a także stworzenie wraz z autorami wybranych inicjatyw planu ich wspólnej realizacji. Na część I zadania przyznano dofinansowanie w kwocie 10 tys. zł.
  2. Druga część zadania obejmuje realizację wspólnie z autorami od 3 do 7 inicjatyw oraz dokonanie ewaluacji zadania uwzględniającej wszystkie przeprowadzone w ramach zadania inicjatywy. Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie na II część do 30 tys. 

WYNIKI

Z radością informujemy, że są już znane wyniki naboru na inicjatywy lokalne w ramach projektu „Kultura dla każdego. Diagnoza grup nieobecnych w działaniu PCKul” z Programu “Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022”.

Otrzymaliśmy 9 wniosków. Jury w składzie:  Przedstawiciel Pszczyńskiego Centrum Kultury, Przedstawiciel Narodowego Centrum Kultury, Badacz – autor diagnozy społecznej, Wszyscy obecni na spotkaniu Wnioskodawcy – autorzy pomysłów, wybrała, po dokonaniu oceny punktowej, do realizacji następujące inicjatywy wraz z wysokością dofinansowania:

  1. Woda łączy – Arkadiusz Rakowski – 80 pkt. – 7500 zł
  2. Pszczyńska młodzież w twórczym szale. Wokół Bestiariusza – Take Tam – 77 pkt. – 6500 zł
  3. Głos w przestrzeni – warsztaty radiowo-dziennikarskie – Uczniowie III LO – 75 pkt. – 7000 zł
  4. Warsztaty artystyczno-ruchowe z jęz. Angielskim – FUNART – 66 pkt. – 5500 zł
  5. Spotkaj się z sąsiadem – Zdzisław Grygier – 61,6 pkt. – 6000 zł

Wszystkim Wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za udział w naborze.

Przyznane kwoty mogą różnić się od kwot wnioskowanych, dlatego do 1 lipca 2022 prosimy autorów wyłonionych inicjatyw o potwierdzenie chęci realizacji swoich pomysłów w zaktualizowanym budżecie oraz z ewentualną modyfikacją programu. 

Kontakt mailowy: m.tkaczyk@pckul.pl lub telefoniczny: 608056884. W następnym kroku będziemy się indywidualnie kontaktować z autorami zwycięskich inicjatywy w sprawie szczegółów realizacji.

Działania będą realizowane od 1 sierpnia do 30 października 2022 r.

Zdjęcie przedstawia wnioskodawców programu.
Skip to content