ZAPISY NA II SEMESTR SEKCJI ZAINTERESOWAŃ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 JESZCZE TRWAJĄ!

Nie przyjmujemy zapisów telefonicznych!
Warunkiem wpisu uczestnika na sekcję jest:
1. dostarczenie do sekretariatu PCKul wypełnionej i podpisanej KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA NA
SEKCJĘ wraz z oświadczeniem rodzica (jeśli uczestnik jest niepełnoletni) (osobiście bądź mailowo – czytelny skan),
2. dokonanie wpłaty za sekcję zgodnie z cennikiem PCKul zamieszczonym na stronie www.pckul.pl.

Karty można odebrać w sekretariacie PCKul lub wydrukować ze strony www.pckul.pl – dostępne w zakładce
DO POBRANIA” i poniżej.
Decyduje kolejność wpływu kart do sekretariatu PCKul.
Ilość miejsc w grupach jest ograniczona.
Nie dopełnienie jednego z warunków unieważnia zapis na sekcję!
Pszczyńskie Centrum Kultury nie zwraca dokonanych wpłat z tytułu dłuższych nieobecności lub rezygnacji.
Po dokonaniu wpłaty należy zachować paragon.
Prosimy o przemyślane decyzje!