Pszczyńskie Centrum Kultury realizuje projekt „Pszczyńska Galeria Cyfrowa Sztuki i Tradycji” z programu grantowego „Konwersja cyfrowa domów kultury”
Kwota dofinansowanie: 144.800,00zł
W czasie trwanie projektu:

  • weźmiemy udział w cyklu szkoleń NCK,
  • skorzystamy z pomocy tutora cyfrowego,
  • zakupimy niezbędny sprzęt, oprogramowanie i licencje do digitalizacji zbiorów Pszczyńskiej Galerii Sztuki i Tradycji

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Skip to content