Pomysł utworzenia zespołu zrodził się w zespole folklorystycznym „Sudzieńczanie”, a że jego członkini Danuta Szymonek była wówczas dyrektorem przedszkola, utworzyła tam grupę dzieci, która tańczyła i śpiewała. „Mali Studzieńczanie” niejednokrotnie towarzyszą w występach dorosłego zespołu. Od czasu przejścia Danuty Szymonek na emeryturę, zespołem kierują Teresa Dzida i Krystyna Kempek. W skład zespołu wchodzi około 30 dzieci. Jako zespół taneczno-śpiewaczy prezentują głownie zabawy i piosenki dziecięce popularne niegdyś na Górnym Śląsku.

Skip to content