Ogłoszenie o wyniku konkursu

Organizator:
Pszczyńskie Centrum Kultury, ul. Piastowska 1, 43-200 Pszczyna
e-mail:sekretariat@pckul.pl

Przedmiot konkursu:
najem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie klubokawiarni artystycznej w budynku Pszczyńskiego Centrum Kultury,
ul. Władysława Jagiełły 1 , 43-200 Pszczyna

Informujemy, że:
Do dnia 18.09.2023 roku do godz. 14:00 wpłynęła jedna oferta Fundacji Miraże.
Podmiot nie spełnił warunków wymienionych w ust. 1-5 Regulaminu konkursu ofert i decyzją jury został wykluczony z postępowania konkursowego.

Konkurs uznaje się za rozstrzygnięty negatywnie z uwagi na niespełnienie warunków Regulaminu przez uczestnika. 

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczono na stronie internetowej Organizatora – www.pckul.pl

Skip to content