ZESPÓŁ OBRZĘDOWY “PIOSKOWIANIE”

Zespół powstał w 1993 roku przy Kole Gospodyń Wiejskich. Założyła go i prowadziła przez 15 lat ówczesna przewodnicząca koła Iwona Pinocy. Od 2008 roku „Pioskowianie” mają nową kierowniczkę – Elżbietę Klimek, którą muzycznie wspiera Augustyn Wybrańczyk. Na początku działalności zespół tworzyły same kobiety, stąd też nosił nazwę „Pioskowianki”. Przełom w działalności nastąpił w 1995 roku, kiedy do zespołu dołączyli panowie. Wówczas zmienili nazwę na „Pioskowianie”. Zmianie uległ również repertuar, od tamtej chwili stali się zespołem obrzędowym, który odtwarza Piaskowskie obrzędy i zwyczaje oparte na pracy i zabawie ojców i dziadków. W swoim repertuarze mają takie inscenizacje jak: „Wieczór w Karczmie pod Dębami”, „Kolędowanie”, „Żniwówka”, „Zmowiny”.

Skip to content