Pszczyńskie Centrum Kultury zaprasza do udziału w XVII Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Poetyckiej “Sentymenty”.

Przesłuchania konkursowe odbędą się 17 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) w godz. 9:00-ok. 13:00
w siedzibie Pszczyńskiego Centrum Kultury (lista osób zakwalifikowanych do konkursu oraz informacja
o godzinie rozpoczęcia przesłuchań zostanie zamieszczona w dniu 14 kwietnia br. w godzinach
popołudniowych na stronie internetowej: https://www.pckul.pl/sentymenty-2023).

Karty zgłoszeń uczestników przyjmowane będą w sekretariacie Pszczyńskiego Centrum Kultury. Można
również przesłać kartę zgłoszenia drogą elektroniczną (czytelny skan) na adres j.uszok@pckul.pl
Wszystkie zgłoszenia przyjmowane będą do 13 kwietnia 2023 r. (decyduje data wpływu do Pszczyńskiego
Centrum Kultury).

Skip to content