W minioną niedzielę, 6 czerwca, w pszczyńskim Skansenie miało miejsce „Spotkanie integracyjne członków zespołów folklorystycznych i organizacji pozarządowych gminy Pszczyna”. Wzięło w nim udział ok. 150 osób zrzeszonych w Kołach Gospodyń Wiejskich oraz zespołach: Jankowiczanie, Studzieńczanie, Pioskowianie, Dolanie z Łąki, Czarkowianki, Wiślanie z Wisły Małej, Rudołtowice i Ćwwikliczanie. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w warsztatach “Tradycje ziemi pszczyńskiej w perspektywie górnośląskiej “, poprowadzonych przez Aleksandra Lysko, trenera Obserwatorium Kultury Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach oraz Roberta Garstkę, etnologa Centrum Dziedzictwa również z Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Oprócz tego, w programie spotkania znalazły się liczne konkursy ze znajomości gwary, tradycji i obyczajów śląskich, występ Zespołu Regionalnego „Pszczyna” w programie „Moik na ziemi pszczyńskiej”,  strojenie i stawianie Moika oraz występy samych uczestników, czyli zespołów folklorystycznych gminy Pszczyna. Rodzinna Kapela Fedaków zadbała o wspólną, dobrą zabawę licznie zgromadzonych w Skansenie osób. Spotkanie udowodniło, że mimo ponad rocznej przerwy w działalności spowodowanej pandemią, zespoły folklorystyczne oraz organizacje pozarządowe naszej gminy mają się dobrze i zamierzają kontynuować działalność nie zrażając się przeciwnościami.

Spotkanie   zorganizowane było w ramach projektu „Kuźnia kapitału ludzkiego i społecznego” realizowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania “Ziemia Pszczyńska”.

Skip to content