Zapisy na I semestr (IX – XII 2020) przyjmujemy wyłącznie mailowo od 09.09.2020 r.

Nie przyjmujemy zapisów telefonicznych!

Warunkiem zapisu uczestnika na sekcję jest:

1) nadesłanie na adres mailowy sekcje2020-2021@pckul.pl wypełnionej i podpisanej KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA NA SEKCJĘ wraz z OŚWIADCZENIEM (czytelny skan lub zdjęcie),
2) dokonanie wpłaty za sekcję zgodnie z cennikiem PCKul do 2 dni roboczych od otrzymania mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu uczestnika na sekcję.

KARTY ZGŁOSZENIA do pobrania poniżej. Decyduje kolejność wpływu karty do PCKul.
Ilość miejsc w grupach jest ograniczona.

Pszczyńskie Centrum Kultury nie zwraca dokonanych wpłat z tytułu dłuższych nieobecności lub rezygnacji.

Po dokonaniu wpłaty należy zachować potwierdzenie. Prosimy o przemyślane decyzje i wcześniejsze zapoznanie się ze wszystkimi informacjami dostępnymi na stronie www.pckul.pl/zajecia-stale (m.in. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 06/2020 Dyrektora Pszczyńskiego Centrum Kultury w Pszczynie z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wznowienia zajęć organizowanych przez Pszczyńskie Centrum Kultury w Pszczynie oraz wprowadzenia procedury organizacji zajęć i funkcjonowania Pszczyńskiego Centrum Kultury w Pszczynie w okresie zagrożenia wirusem COVID-19).

Skip to content