W związku z aktualnie obowiązującym reżimem sanitarnym, Państwa miejsca siedzące uległy zmianie.
⬇⬇⬇ Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi miejscami przed przybyciem na Wydarzenie ⬇⬇⬇

NA GODZINĘ 14:00 ZAPRASZAMY OSOBY Z RZĘDÓW:
I, VII, IX, XI oraz XIII

RZĄD I

Rząd I, Miejsce 1 ➡ Rząd I, Miejsce 2
Rząd I, Miejsce 2 ➡ Rząd I, Miejsce 6
Rząd I, Miejsce 3 ➡ Rząd I, Miejsce 10
Rząd I, Miejsce 4 ➡ Rząd I, Miejsce 14
Rząd I, Miejsce 5 ➡ Rząd II, Miejsce 1
Rząd I, Miejsce 6 ➡ Rząd II, Miejsce 5
Rząd I, Miejsce 7 ➡ Rząd II, Miejsce 9
Rząd I, Miejsce 8 ➡ Rząd II, Miejsce 13
Rząd I, Miejsce 10 ➡ Rząd III, Miejsce 2
Rząd I, Miejsce 11 ➡ Rząd III, Miejsce 6
Rząd I, Miejsce 12 ➡ Rząd III, Miejsce 10
Rząd I, Miejsce 13 ➡ Rząd III, Miejsce 14
Rząd I, Miejsce 14 ➡ Rząd BOCZNY OBOK WEJŚCIA, Miejsce 1
Rząd I, Miejsce 15 ➡ Rząd BOCZNY OBOK WEJŚCIA, Miejsce 5

RZĄD VII

Rząd VII, Miejsce 1 ➡ Rząd IV, Miejsce 1
Rząd VII, Miejsce 2 ➡ Rząd IV, Miejsce 5
Rząd VII, Miejsce 3 ➡ Rząd IV, Miejsce 9
Rząd VII, Miejsce 4 ➡ Rząd IV, Miejsce 13
Rząd VII, Miejsce 5 ➡ Rząd V, Miejsce 2
Rząd VII, Miejsce 6 ➡ Rząd V, Miejsce 6
Rząd VII, Miejsce 7 ➡ Rząd V, Miejsce 10
Rząd VII, Miejsce 8 ➡ Rząd V, Miejsce 14
Rząd VII, Miejsce 9 ➡ Rząd VI, Miejsce 1
Rząd VII, Miejsce 10 ➡ Rząd VI, Miejsce 5
Rząd VII, Miejsce 11 ➡ Rząd VI, Miejsce 9
Rząd VII, Miejsce 12 ➡ Rząd VI, Miejsce 13
Rząd VII, Miejsce 13 ➡ Rząd VII, Miejsce 2
Rząd VII, Miejsce 14 ➡ Rząd VII, Miejsce 6
Rząd VII, Miejsce 15 ➡ Rząd VII, Miejsce 10

RZĄD IX

Rząd IX, Miejsce 1 ➡ Rząd VII, Miejsce 14
Rząd IX, Miejsce 2 ➡ Rząd VIII, Miejsce 1
Rząd IX, Miejsce 3 ➡ Rząd VIII, Miejsce 5
Rząd IX, Miejsce 4 ➡ Rząd VIII, Miejsce 9
Rząd IX, Miejsce 5 ➡ Rząd VIII, Miejsce 13
Rząd IX, Miejsce 6 ➡ Rząd IX, Miejsce 2
Rząd IX, Miejsce 7 ➡ Rząd IX, Miejsce 6
Rząd IX, Miejsce 8 ➡ Rząd IX, Miejsce 10
Rząd IX, Miejsce 9 ➡ Rząd IX, Miejsce 14
Rząd IX, Miejsce 10 ➡ Rząd X, Miejsce 1
Rząd IX, Miejsce 11 ➡ Rząd X, Miejsce 5
Rząd IX, Miejsce 12 ➡ Rząd X, Miejsce 9
Rząd IX, Miejsce 13 ➡ Rząd X, Miejsce 13
Rząd IX, Miejsce 14 ➡ Rząd BOCZNY OBOK OKNA, Miejsce 9
Rząd IX, Miejsce 15 ➡ Rząd BOCZNY OBOK OKNA, Miejsce 13

RZĄD XI

Rząd XI, Miejsce 3 ➡ Rząd XI, Miejsce 2
Rząd XI, Miejsce 4 ➡ Rząd XI, Miejsce 6
Rząd XI, Miejsce 5 ➡ Rząd XI, Miejsce 10
Rząd XI, Miejsce 6 ➡ Rząd XI, Miejsce 14
Rząd XI, Miejsce 7 ➡ Rząd XII, Miejsce 1
Rząd XI, Miejsce 8 ➡ Rząd XII, Miejsce 5
Rząd XI, Miejsce 9 ➡ Rząd XII, Miejsce 9
Rząd XI, Miejsce 10 ➡ Rząd XII, Miejsce 13
Rząd XI, Miejsce 11 ➡ Rząd XIII, Miejsce 2
Rząd XI, Miejsce 12 ➡ Rząd XIII, Miejsce 6
Rząd XI, Miejsce 13 ➡ Rząd XIII, Miejsce 10
Rząd XI, Miejsce 14 ➡ Rząd XIII, Miejsce 14
Rząd XI, Miejsce 15 ➡ Rząd BOCZNY OBOK OKNA, Miejsce 5

RZĄD XIII

Rząd XIII, Miejsce 2 ➡ Rząd XIV, Miejsce 1
Rząd XIII, Miejsce 3 ➡ Rząd XIV, Miejsce 5
Rząd XIII, Miejsce 4 ➡ Rząd XIV, Miejsce 9
Rząd XIII, Miejsce 5 ➡ Rząd XIV, Miejsce 13
Rząd XIII, Miejsce 6 ➡ Rząd W, Miejsce 2
Rząd XIII, Miejsce 7 ➡ Rząd W, Miejsce 6
Rząd XIII, Miejsce 8 ➡ Rząd W, Miejsce 10
Rząd XIII, Miejsce 9 ➡ Rząd W, Miejsce 14
Rząd XIII, Miejsce 10 ➡ Rząd XV, Miejsce 10
Rząd XIII, Miejsce 11 ➡ Rząd XV, Miejsce 14
Rząd XIII, Miejsce 12 ➡ Rząd XVI, Miejsce 13
Rząd XIII, Miejsce 13 ➡ Rząd XVI, Miejsce 17
Rząd XIII, Miejsce 14 ➡ Rząd BOCZNY OBOK OKNA, Miejsce 1

NA GODZINĘ 16:00 ZAPRASZAMY OSOBY Z RZĘDÓW:
II, III, IV, V, VI, VIII oraz XV

RZĄD II

Rząd II, Miejsce 5 ➡ Rząd I, Miejsce 2
Rząd II, Miejsce 6 ➡ Rząd I, Miejsce 6
Rząd II, Miejsce 11 ➡ Rząd I, Miejsce 10
Rząd II, Miejsce 12 ➡ Rząd I, Miejsce 14
Rząd II, Miejsce 13 ➡ Rząd II, Miejsce 13

RZĄD III

Rząd III, Miejsce 1 ➡ Rząd BOCZNY OBOK OKNA, Miejsce 13
Rząd III, Miejsce 2 ➡ Rząd BOCZNY OBOK OKNA, Miejsce 9
Rząd III, Miejsce 3 ➡ Rząd VIII, Miejsce 1
Rząd III, Miejsce 4 ➡ Rząd VIII, Miejsce 5
Rząd III, Miejsce 5 ➡ Rząd VIII, Miejsce 9
Rząd III, Miejsce 6 ➡ Rząd VIII, Miejsce 13
Rząd III, Miejsce 7 ➡ Rząd IX, Miejsce 2
Rząd III, Miejsce 8 ➡ Rząd IX, Miejsce 6
Rząd III, Miejsce 9 ➡ Rząd IX, Miejsce 10
Rząd III, Miejsce 10 ➡ Rząd IX, Miejsce 14
Rząd III, Miejsce 11 ➡ Rząd X, Miejsce 1
Rząd III, Miejsce 12 ➡ Rząd X, Miejsce 5
Rząd III, Miejsce 13 ➡ Rząd X, Miejsce 9
Rząd III, Miejsce 14 ➡ Rząd X, Miejsce 13
Rząd III, Miejsce 15 ➡ Rząd XI, Miejsce 14

RZĄD IV

Rząd IV, Miejsce 1 ➡ Rząd II, Miejsce 9
Rząd IV, Miejsce 2 ➡ Rząd II, Miejsce 5
Rząd IV, Miejsce 3 ➡ Rząd II, Miejsce 1
Rząd IV, Miejsce 4 ➡ Rząd BOCZNY OBOK WEJŚCIA, Miejsce 1
Rząd IV, Miejsce 9 ➡ Rząd III, Miejsce 2
Rząd IV, Miejsce 10 ➡ Rząd III, Miejsce 6
Rząd IV, Miejsce 11 ➡ Rząd III, Miejsce 10
Rząd IV, Miejsce 12 ➡ Rząd III, Miejsce 14
Rząd IV, Miejsce 13 ➡ Rząd IV, Miejsce 13

RZĄD V

Rząd V, Miejsce 1 ➡ Rząd XI, Miejsce 2
Rząd V, Miejsce 2 ➡ Rząd XI, Miejsce 6
Rząd V, Miejsce 3 ➡ Rząd XI, Miejsce 10
Rząd V, Miejsce 4 ➡ Rząd XII, Miejsce 1
Rząd V, Miejsce 5 ➡ Rząd XII, Miejsce 5
Rząd V, Miejsce 6 ➡ Rząd XII, Miejsce 9
Rząd V, Miejsce 7 ➡ Rząd XII, Miejsce 13
Rząd V, Miejsce 8 ➡ Rząd XIII, Miejsce 2
Rząd V, Miejsce 9 ➡ Rząd XIII, Miejsce 6
Rząd V, Miejsce 10 ➡ Rząd XIII, Miejsce 10
Rząd V, Miejsce 11 ➡ Rząd XIII, Miejsce 14
Rząd V, Miejsce 12 ➡ Rząd XIV, Miejsce 1
Rząd V, Miejsce 13 ➡ Rząd XIV, Miejsce 5
Rząd V, Miejsce 14 ➡ Rząd XIV, Miejsce 9
Rząd V, Miejsce 15 ➡ Rząd XIV, Miejsce 13

RZĄD VI

Rząd VI, Miejsce 1 ➡ Rząd IV, Miejsce 9
Rząd VI, Miejsce 2 ➡ Rząd IV, Miejsce 5
Rząd VI, Miejsce 3 ➡ Rząd IV, Miejsce 1
Rząd VI, Miejsce 4 ➡ Rząd V, Miejsce 2
Rząd VI, Miejsce 5 ➡ Rząd V, Miejsce 6
Rząd VI, Miejsce 10 ➡ Rząd V, Miejsce 10
Rząd VI, Miejsce 11 ➡ Rząd V, Miejsce 14
Rząd VI, Miejsce 12 ➡ Rząd VI, Miejsce 1
Rząd VI, Miejsce 13 ➡ Rząd VI, Miejsce 5
Rząd VI, Miejsce 14 ➡ Rząd VI, Miejsce 9
Rząd VI, Miejsce 15 ➡ Rząd VI, Miejsce 13

RZĄD VIII

Rząd VIII, Miejsce 5 ➡ Rząd BOCZNY OBOK WEJŚCIA, Miejsce 5
Rząd VIII, Miejsce 6 ➡ Rząd VII, Miejsce 2
Rząd VIII, Miejsce 7 ➡ Rząd VII, Miejsce 6
Rząd VIII, Miejsce 8 ➡ Rząd VII, Miejsce 10
Rząd VIII, Miejsce 9 ➡ Rząd VII, Miejsce 14

RZĄD XV

Rząd XV, Miejsce 1 ➡ Rząd W, Miejsce 2
Rząd XV, Miejsce 2 ➡ Rząd W, Miejsce 6
Rząd XV, Miejsce 3 ➡ Rząd W, Miejsce 10
Rząd XV, Miejsce 4 ➡ Rząd W, Miejsce 14
Rząd XV, Miejsce 5 ➡ Rząd XV, Miejsce 1
Rząd XV, Miejsce 6 ➡ Rząd XV, Miejsce 5
Rząd XV, Miejsce 7 ➡ Rząd XV, Miejsce 10
Rząd XV, Miejsce 8 ➡ Rząd XV, Miejsce 14
Rząd XV, Miejsce 9 ➡ Rząd BOCZNY OBOK OKNA, Miejsce 5
Rząd XV, Miejsce 10 ➡ Rząd XVI, Miejsce 13
Rząd XV, Miejsce 11 ➡ Rząd XVI, Miejsce 17

OBOWIĄZUJĄCE UŁOŻENIE MIEJSC 18.10.2020 r.

Skip to content