Raport z budowy nowej siedziby Pszczyńskiego Centrum Kultury

Wmurowanie kamienia węgielnego

21 kwietnia 2022 r. (czwartek) wmurowano symboliczny kamień węgielny.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele firm zaangażowanych w realizację inwestycji: Katarzyna Kozień–Kornecka z Biura Projektowego Kozień Architekci, dyrektor Oddziału Budimex S.A. Andrzej Schmalenberg, a także Wojciech Całka, dyrektor Zarządzający EMC Group Polska S.A. Na placu budowy byli obecni również przedstawiciele władz państwowych i samorządowych: Jakub Chełstowski, Grzegorz Gaża, Poseł na Sejm RP, Starosta Pszczyński Barbara Bandoła, Leszek Szczotka – przewodniczący Rady Miejskiej, samorządowcy, radni oraz dziennikarze.

Marzec 2022

Wykonano wykop i wzmocnienie podłoży pod mur oporowy oraz pod budynek techniczny.

Zostały ułożone kolejne betony podkładowe pod płytę fundamentową w strefie przyszłego Foyer.

Zakończono wykonanie instalacji sanitarnych podposadzkowych.

Ułożono zbrojenie oraz zabetonowano płytę fundamentową i ścianki w przegłębieniu pod widownią sali głównej.

Montaż żurawia wieżowego

Parametry żurawia wieżowego Liebherr 154EC-HLit:

  • ramię długości 60m,
  • wysokość do haka 25,7m,
  • udźwig od 6t do 1,94t na końcu ramienia.

Styczeń-luty 2022

W miejscu docelowego parkingu oraz drogi wewnętrznej rozpoczęto prace ziemne polegające na zdjęciu humusu.

Wykonano kanalizację deszczową i sanitarną.

W obrębie parkingu wykonano wzmocnienie istniejącego podłoża - stabilizacja spoiwem hydraulicznym.

Wykonano podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego.

Podpisanie umowy na budowę nowej siedziby Pszczyńskiego Centrum Kultury

Nowoczesne centrum kultury z salą widowiskową mieszczącą 500 widzów, salą kinową, a także pomieszczeniami warsztatowymi zostanie wybudowane do końca czerwca 2024 r. W poniedziałek, 18 października burmistrz Dariusz Skrobol złożył podpis pod umową wiążącą firmę Budimex do budowy Pszczyńskiego Centrum Kultury.

Wizualizacja nowej siedziby PCKul

Skip to content