Raport z budowy nowej siedziby Pszczyńskiego Centrum Kultury

Lipiec 2022

Powstały kolejne ściany pierwszego piętra z betonu konstrukcyjnego oraz część stropu nad pierwszym piętrem.

Mur oporowy został w całości zabetonowany.

Wewnątrz sali kinowej powstała żelbetowa konstrukcja widowni.

Pojawił się strop nad salą taneczną oraz kinową.

Czerwiec 2022

Pojawił się obraz ścian pierwszego piętra.

Powoli wyłania się mur oporowy.

Pojawiła się konstrukcja betonowa pierwszych rzędów widowni.

Wykonano stropy nad parterem.

Kwiecień/Maj 2022

Zakończono zbrojenie i betonowanie płyty fundamentowej.

Pojawił się obrys zewnętrznych ścian żelbetowych.

Zamontowano pierwsze elementy stropu nad parterem i kolejne ściany parteru.

Początkiem maja rozpoczęto zbrojenie muru oporowego od strony ul. Bielskiej.

Wmurowanie kamienia węgielnego

21 kwietnia 2022 r. (czwartek) wmurowano symboliczny kamień węgielny.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele firm zaangażowanych w realizację inwestycji: Katarzyna Kozień–Kornecka z Biura Projektowego Kozień Architekci, dyrektor Oddziału Budimex S.A. Andrzej Schmalenberg, a także Wojciech Całka, dyrektor Zarządzający EMC Group Polska S.A. Na placu budowy byli obecni również przedstawiciele władz państwowych i samorządowych: Jakub Chełstowski, Grzegorz Gaża, Poseł na Sejm RP, Starosta Pszczyński Barbara Bandoła, Leszek Szczotka – przewodniczący Rady Miejskiej, samorządowcy, radni oraz dziennikarze.

Marzec 2022

Wykonano wykop i wzmocnienie podłoży pod mur oporowy oraz pod budynek techniczny.

Zostały ułożone kolejne betony podkładowe pod płytę fundamentową w strefie przyszłego Foyer.

Zakończono wykonanie instalacji sanitarnych podposadzkowych.

Ułożono zbrojenie oraz zabetonowano płytę fundamentową i ścianki w przegłębieniu pod widownią sali głównej.

Montaż żurawia wieżowego

Parametry żurawia wieżowego Liebherr 154EC-HLit:

  • ramię długości 60m,
  • wysokość do haka 25,7m,
  • udźwig od 6t do 1,94t na końcu ramienia.

Styczeń-luty 2022

W miejscu docelowego parkingu oraz drogi wewnętrznej rozpoczęto prace ziemne polegające na zdjęciu humusu.

Wykonano kanalizację deszczową i sanitarną.

W obrębie parkingu wykonano wzmocnienie istniejącego podłoża - stabilizacja spoiwem hydraulicznym.

Wykonano podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego.

Podpisanie umowy na budowę nowej siedziby Pszczyńskiego Centrum Kultury

Nowoczesne centrum kultury z salą widowiskową mieszczącą 500 widzów, salą kinową, a także pomieszczeniami warsztatowymi zostanie wybudowane do końca czerwca 2024 r. W poniedziałek, 18 października burmistrz Dariusz Skrobol złożył podpis pod umową wiążącą firmę Budimex do budowy Pszczyńskiego Centrum Kultury.

Wizualizacja nowej siedziby PCKul

Skip to content