Raport z budowy nowej siedziby Pszczyńskiego Centrum Kultury

Luty 2023

Rozpoczął się montaż elewacji wentylowanej. Wykonano stelaż w postaci stalowych konsol oraz termoizolację.

Zamontowano konstrukcję aluminiową dla fasady w przegłębieniu części zachodniej.

Zakończono hydroizolację ostatniego stropu i kontynuowano prace poprzedzające montaż obróbek blacharskich wieńczących attyki obwodowe.

Na sali głównej zakończono płytowanie sufitu. Wykonano, podwieszane do stropu kanały wentylacyjne i rozprowadzono pozostałe oprzewodowania techniczne.

Styczeń 2023

Zamontowano i sprefabrykowano liczne kanały wentylacyjne.

Wykonano następny etap oprzewodowania dla klimatyzacji w pomieszczeniach.

W trakcie ostatnich dni miesiąca rozpoczęto prace przy posadzkach i ogrzewaniu podłogowym.

Nad główną salą nowej siedziby Pszczyńskiego Centrum Kultury rozpoczęto okablowanie dla przyszłego oświetlenia, nagłośnienia i sterowania dla techników sceny.

Grudzień 2022

Początkiem miesiąca zniknął z horyzontu żuraw wieżowy, który służył budowlańcom już od wiosny.

W głównej Sali widowiskowej wykonano podest na wysokości, z którego montowane są kanały wentylacyjne, elementy instalacji sanitarnej i elektrycznej.

Zakończono montaż przeszklenia elewacji północnej oraz instalacji kanalizacji deszczowej, która pozwoliła na odprowadzenie z budynku wody roztopowej.

Przeprowadzono rozbiórkę ostatnich szalunków oraz rozpoczęto pracę instalacyjne w węźle cieplnym.

Listopad 2022

Ukończono także ostatni strop nad częścią techniczną sali widowiskowej oraz attyki obwodowe.

Wewnątrz rozpoczął się montaż rusztowania przestrzennego, które umożliwi pracę nad niezbędnymi instalacjami na wysokości ponad 10m.

Na parterze rozpoczął się montaż konstrukcji aluminiowej dla pozostałych fragmentów fasady szklanej.

Zakończono kształtowanie wielkiego nasypu od wschodniej strony budynku głównego.

Październik 2022

Kontynuowano prace murarskie, dekarskie, wentylacyjne oraz elektryczne.

Zabetonowano drugą część stropu skrzynkowego oraz wykonano betonowe ściany wraz ze stropami pomieszczeń technicznych sali widowiskowej oraz kinowej.

Zamontowano konstrukcja stalowa nad salą widowiskową, którą uprzednio zabezpieczono przeciwpożarowo.

Na stropie nad częścią administracyjną ułożono termoizolację oraz wysypano wierzchnią warstwę żwiru.

Wrzesień 2022

We wrześniu powstała żelbetowa konstrukcja sali widowiskowej.

Wybetonowano, do projektowanej wysokości ściany nad salą taneczną oraz zabetonowano strop m.in. nad budynkiem technicznym.

Cały czas kontynuowane są prace nad wznoszeniem kolejnych ścian sali widowiskowej do docelowej wysokości.

Końcem września rozpoczęto prace dekarskie na dachu, nad częścią administracyjną i szatniami.

Sierpień 2022

W sierpniu kontynuowano prace ziemne i żelbetowe. Rozpoczęto także prace murarskie.

Za murem oporowym przy ul. Bielskiej rozpoczęto formowanie nasypu.

Wewnątrz powstającej nowej siedziby Pszczyńskiego Centrum Kultury zabetonowano kolejne ściany drugiego piętra wokół sali głównej oraz te nad salą kinową.

Znaczącym postępem prac było zabetonowanie pierwszej części stropu skrzynkowego oraz rozpoczęcie prac murarskich ścian działowych.

Lipiec 2022

Powstały kolejne ściany pierwszego piętra z betonu konstrukcyjnego oraz część stropu nad pierwszym piętrem.

Mur oporowy został w całości zabetonowany.

Wewnątrz sali kinowej powstała żelbetowa konstrukcja widowni.

Pojawił się strop nad salą taneczną oraz kinową.

Czerwiec 2022

Pojawił się obraz ścian pierwszego piętra.

Powoli wyłania się mur oporowy.

Pojawiła się konstrukcja betonowa pierwszych rzędów widowni.

Wykonano stropy nad parterem.

Kwiecień/Maj 2022

Zakończono zbrojenie i betonowanie płyty fundamentowej.

Pojawił się obrys zewnętrznych ścian żelbetowych.

Zamontowano pierwsze elementy stropu nad parterem i kolejne ściany parteru.

Początkiem maja rozpoczęto zbrojenie muru oporowego od strony ul. Bielskiej.

Wmurowanie kamienia węgielnego

21 kwietnia 2022 r. (czwartek) wmurowano symboliczny kamień węgielny.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele firm zaangażowanych w realizację inwestycji: Katarzyna Kozień–Kornecka z Biura Projektowego Kozień Architekci, dyrektor Oddziału Budimex S.A. Andrzej Schmalenberg, a także Wojciech Całka, dyrektor Zarządzający EMC Group Polska S.A. Na placu budowy byli obecni również przedstawiciele władz państwowych i samorządowych: Jakub Chełstowski, Grzegorz Gaża, Poseł na Sejm RP, Starosta Pszczyński Barbara Bandoła, Leszek Szczotka – przewodniczący Rady Miejskiej, samorządowcy, radni oraz dziennikarze.

Marzec 2022

Wykonano wykop i wzmocnienie podłoży pod mur oporowy oraz pod budynek techniczny.

Zostały ułożone kolejne betony podkładowe pod płytę fundamentową w strefie przyszłego Foyer.

Zakończono wykonanie instalacji sanitarnych podposadzkowych.

Ułożono zbrojenie oraz zabetonowano płytę fundamentową i ścianki w przegłębieniu pod widownią sali głównej.

Montaż żurawia wieżowego

Parametry żurawia wieżowego Liebherr 154EC-HLit:

  • ramię długości 60m,
  • wysokość do haka 25,7m,
  • udźwig od 6t do 1,94t na końcu ramienia.

Styczeń-luty 2022

W miejscu docelowego parkingu oraz drogi wewnętrznej rozpoczęto prace ziemne polegające na zdjęciu humusu.

Wykonano kanalizację deszczową i sanitarną.

W obrębie parkingu wykonano wzmocnienie istniejącego podłoża - stabilizacja spoiwem hydraulicznym.

Wykonano podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego.

Podpisanie umowy na budowę nowej siedziby Pszczyńskiego Centrum Kultury

Nowoczesne centrum kultury z salą widowiskową mieszczącą 500 widzów, salą kinową, a także pomieszczeniami warsztatowymi zostanie wybudowane do końca czerwca 2024 r. W poniedziałek, 18 października burmistrz Dariusz Skrobol złożył podpis pod umową wiążącą firmę Budimex do budowy Pszczyńskiego Centrum Kultury.

Wizualizacja nowej siedziby PCKul

Skip to content