Pszczyńska Orkiestra Ludowa

Pszczyńska Orkiestra Ludowa, pierwotnie znana jako Kapela Pszczynioki, to dynamiczny zespół folklorystyczny, którego początki sięgają roku 2018. Stanisław Kokot i Tomasz Marzec, inspirując się bogactwem muzyki ludowej ziemi pszczyńskiej, postanowili stworzyć grupę, która nie tylko będzie kontynuować tradycje, ale również przyczyni się do ich ożywienia.
Orkiestra, działająca pod Stowarzyszeniem o tej samej nazwie, skupia w swoich szeregach młodzież, dzieci i dorosłych – zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. Misją Stowarzyszenia jest propagowanie i zachowanie dziedzictwa folklorystycznego regionu pszczyńskiego.
Regularne próby odbywają się w malowniczym otoczeniu Pszczyńskiego Skansenu, miejscu, które nie tylko stanowi przestrzeń do doskonalenia talentów muzycznych, ale również staje się źródłem inspiracji dla członków Orkiestry. To tutaj, raz w tygodniu, nasi muzykanci spotykają się, by wspólnie kształtować brzmienie i rozwijać swoje umiejętności.
Pszczyńska Orkiestra Ludowa aktywnie angażuje się w działalność edukacyjną, skupiając się na kształtowaniu wrażliwości muzycznej najmłodszych. Nasze warsztaty i zajęcia z dziećmi i młodzieżą wpisują się w szeroko zakrojoną działalność edukacyjną, a także integrującą, skierowaną zarówno do lokalnej społeczności, jak i do innych zespołów folklorystycznych.
Jesteśmy dumni z udziału w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych, takich jak jarmarki, festyny, promocje wydawnictw czy wystawy sztuki. Sukcesy w konkursach muzycznych znacząco przyczyniły się do budowy renomy naszej Orkiestry w środowisku folklorystycznym. Wspieramy także inne lokalne zespoły, takie jak Dziecięcy Zespół Regionalny Jedynka, tworząc przestrzeń do wymiany doświadczeń i twórczości.
Warto podkreślić, że Pszczyńska Orkiestra Ludowa promuje przekaz mistrz-uczeń, w którym młodsi i mniej doświadczeni członkowie naturalnie uczą się od starszych. To podejście do edukacji folklorystycznej sprawia, że nasza działalność nie tylko ożywia tradycje, ale także integruje pokolenia, budując silne więzi muzyczne.

Od 1 stycznia 2024 roku Orkiestra działa pod patronatem Pszczyńskiego Centrum Kultury.

Więcej o naszych występach i wydarzeniach znajdziecie na naszym profilu Facebook:
https://www.facebook.com/pszczynskaorkiestraludowa

Skip to content