GAMES ROOM

Wstąp do świata gier, dobrej zabawy i pasji.

GAMES

ROOM

.

CENNIK

jedno stanowisko = 10 PLN / 1 h

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek – Niedziela
10:00 – 20:00

SPIS GIER

Obróć urządzenie

GRA GATUNEK WIEK ILOŚĆ GRACZY CZAS GRY
4w1 [PIOTRUŚ; DOMINO; PUZZLE; MEMORY] KARCIANE; UKŁADANKI 4+ 1 – 5 30 min
AKROPOLIS STRATEGICZNA 8+ 2 – 4 25 min
AZUL STRATEGICZNA 8+ 2 – 4 30-45 min
BETRAYAL AT HOUSE ON THE HILL-3 STRATEGICZNA 12+ 3 – 6 60-90 min
BINGO LOTTO niekompletna PLANSZÓWKA 5+ 2 – 18 10 min
BONGO! UKŁADANKA 16+ 2 – 5 30 min
CARCASSONNE STRATEGICZNA 7+ 2 – 5 35 min
CATAN PLANSZÓWKA 10+ 3 – 4 75 min
CATAN JUNIOR STRATEGICZNA 6+ 2 – 4 30 min
CHIŃCZYK PLANSZÓWKA 4+ 2 – 6 30 min
CO ATL BRAK OPISU 10+ 1 – 4 30-60 min
CZASZKI z SEDLEE KARCIANA UKŁADANKA 8+ 1 – 4 20 min
DIXIT KARCIANA SKOJARZENIA 8+ 3 – 8 30 min
DOBBLE KARCIANA UKŁADANKA 4+ 2 – 8 10 min
DOBRY ROK STRATEGICZNA 8+ 1 – 5 45 min
DRAFTOZAUR STRATEGICZNA 8+ 2 – 5 25 min
DYSKOGRAFIA GRA SKOJARZENIOWA 7+ 3 – 8 20 min
DZIELNI KOWBOJE; ZWIERZAKOWYŚCIG PLANSZÓWKI 5+ 1 – 4 25-60 min
ENCYKLOPEDIA STRATEGICZNA 12+ 1 – 4 25 min
GHOST Adwenture PLANSZÓWKA 8+ 1 – 4 20 min
GORĄCY ZIEMNIAK PLANSZOWA – SKOJARZENIOWA 8+ 2 – 8 60 min
HARRY POTTER – ROK W HOGWARCIE STRATEGICZNA 7+ 1 – 8 20-45 min
HOKUS POKUS ZRĘCZNOŚCIOWA 6+ 2 – 4 15 min
KALAMBURY [dla drużyn] POKAŻ-NARYSUJ-ZGADNIJ 7+ 2 – 4 60 min
KASKADIA DOMINO PLANSZOWE 10+ 1 – 4 30-45 min
KOTKRYWCY STRATEGICZNA 8+ 1 – 4 30 min
KRAGMORTWA PLANSZÓWKA 8+ 2 – 8 30-45 min
KRONIKI ZAMKU AVEL STRATEGICZNA 8+ 1 – 4 60 min
KUCHENNA GORĄCZKA SCENARIUSZOWA 8+ 2 – 4 20-60 min
LISTY Z ZAŚWIATÓW SKOJARZENIA 8+ 4 – 8 10-15 min
LOS CITIES GRA KOŚCIANA 8+ 2 – 5 30 min
LOW MEMORY ESCAPE ROOM-KARCIANA 16+ 1 – 4 3 x 160 min
ŁOWCY KRYSZTAŁÓW STRATEGICZNA 12+ 2 – 4 45 min
MACHINA ARCANA 3 edycja STRATEGICZNA-KOOPERACJA 14+ 1 – 4 30-240 min
MAGICZNY LABIRYNT PLANSZÓWKA 6+ 2 – 4 20-30 min
MARATON + WYPRAWA PO MIODEK PLANSZÓWKA 5+ 1 – 4 25-60 min
MARVEL UNITED STRATEGICZNA 14+ 1 – 4 < 60 min
MINECRAFT PORTAL DASH STRATEGICZNA 10+ 1 – 4 60 min
NEUROSHIMA 3.0 HEX! MILITARNA GRA TAKTYCZNA 8+ 2 – 4 30 min
NIMALIA UKŁADANKA 10+ 2 – 4 30 min
nIQczemni szaleni naukowcy STRATEGICZNA 10+ 2 – 6 30 min
OLTREE STRATEGICZNA 10+ 2 – 4 60 min
OSADNICY PODZIEMNE IMPERIUM STRATEGICZNA 10+ 1 – 5 30 min
PĘDZACE ŻÓŁWIE PLANSZÓWKA 5+ 2 – 5 20 min
PIĄTKA SKOJARZENIA 10+ 2 – 8 20 min
PIRAMIDO DOMINO PLANSZOWE 8+ 2 – 4 45 min
PLEMIONA WIATRU STRATEGICZNA 14+ 2 – 5 20 min
RUSH OUT! BRAK OPISU 8+ 3 – 5 30 min
SCENARIUSZ ZA MILION SCENARIUSZOWA-KOOPERACJA 14+ 3 – 10 45 min
SEN STRATEGICZNA 8+ 2 – 5 20 min
SPLENDOR STRATEGICZNA 10+ 2 – 4 30 min
STAR WAR – WOJNA KLONÓW STRATEGICZNA 14+ 1 – 5 60 min
STORYTALLORS PLANSZÓWKA-KOOPERACJA 5+ 2 – 6 20 min
SUPER 25 PLANSZÓWKI [25] 6+ 2 – 4 30 min
SUPER 25 niekompletna PLANSZÓWKI [25] 6+ 2 – 4 30 min
TALISMAN [HARRY POTTER] STRATEGICZNA 11+ 2 – 6 < 60 min
TALISMAN LEGENDARNE OPOWIEŚCI KOOPERACJA 8+ 1 – 6 20-40 min
WOLF WALKERS My Story STRATEGICZNA 8+ 2 25 min
WOLF WALKERS The Board Game STRATEGICZNA 6+ 2 – 4 10-30 min
WSIĄŚĆ DO POCIĄGU EUROPA STRATEGICZNA 8+ 2 – 5 30-60 min
WYPRAWA DO EL DORADO KARCIANA 10+ 2 – 4 45 min
WYSPA DINOZAURÓW STRATEGICZNA 8+ 1 – 4 90-120 min
ZAPLĄTANA SAWANNA STRATEGICZNA PLANSZÓWKA 6+ 2 – 4 30 min
ZOMBI TERROR STRATEGICZNA 14+ 2 45 min

Konsola arcade to urządzenie do gier wideo, które symuluje doświadczenie grania na automatach z salonów gier, oferując klasyczne tytuły i charakterystyczną dla nich rozgrywkę.

Pula ponad 3000 gier, m.in.:

 • Metal Slug
 • Mortal Kombat
 • Street Fighter
 • Mario
 • Soccer
 • Pac-Man
GRA GATUNEK WIEK ILOŚĆ GRACZY
STREET FIGHTER ZRĘCZNOŚCIOWA 12+ 1 – 2
HOT WHEELS UNLEASHED ZRĘCZNOŚCIOWA 3+ 1 – 2
DZIEDZICTWO HOGWARTU PRZYGODOWA 12+ 1
FORZA MOTORSPORT ZRĘCZNOŚCIOWA 3+ 1 – 2
FC 24 ZRĘCZNOŚCIOWA 3+ 1 – 2
GRA GATUNEK WIEK ILOŚĆ GRACZY
LUIGIS MANSION 3 PRZYGODOWO-ZRĘCZNOŚCIOWA 7+ 1 – 2
MARIOKART 8 DELUXE ZRĘCZNOŚCIOWA 3+ 1 – 2
SPORTS ZRĘCZNOŚCIOWA 7+ 1 – 2
SUPERMARIO ODYSSEY PRZYGODOWA 7+ 1 – 2
SUPERMARIO 3D WORLD PRZYGODOWA 7+ 1 – 2
ANIMAL CROSSING PRZYGODOWA 3+ 1 – 2
ZELDA BREATH of the WILD PRZYGODOWA 12+ 1
ZELDA TEARS of the KINGDOM PRZYGODOWA 12+ 1
THE COSMIC SHAKE PRZYGODOWA 7+ 1

PARTNERZY:

REGULAMIN GAMES ROOMU (SALI MULTIMEDIALNEJ) W PSZCZYŃSKIM CENTRUM KULTURY

§1
DEFINICJE

FIRMA, USŁUGODAWCA – PSZCZYŃSKIE CENTRUM KULTURY, W. Jagiełły 1, 43-200 Pszczyna; NIP: 638-10-15-727; sekretariat@pckul.pl
FORMULARZ REZERWACJI – formularz dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający dokonanie Rezerwacji przez Usługobiorcę.
KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.).REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony Internetowej.
REZERWACJA – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Rezerwacji w systemie biletowym pckul.pl, określające istotne warunki Usługi i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usługi z Firmą.
STRONA INTERNETOWA – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym bilety.pckul.pl.
USŁUGA – usługa świadczona przez Firmę na rzecz Klienta na warunkach ustalonych wspólnie przez Klienta i Firmę przed zawarciem umowy o jej świadczenie.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony Internetowej zgodnie z Regulaminem.
USŁUGOBIORCA, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej, a także która zamierza zawrzeć umowę świadczenia Usługi z Firmą.
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2023 r., poz. 2759 ze zm.).

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją i przestrzeganiem wszystkich warunków i postanowień niniejszego regulaminu. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki niestosowania się do regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.pckul.pl i w Sali Multimedialnej „GAMES ROOM”, zwanej dalej S. M. GAMES ROOM.
 2. Na obiekcie zainstalowany jest monitoring wizyjny z możliwością rejestracji obrazu i dźwięku – w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników oraz w celu zapobiegania ewentualnym szkodom mogącym powstać na terenie obiektu.
 3. Na terenie całego obiektu S.M. GAMES ROOM bezwzględnie zabronione jest: palenie tytoniu i korzystanie z papierosów elektronicznych lub podobnych, wnoszenie na teren obiektu, zażywanie oraz przebywanie pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub psychotropowych, wnoszenie do obiektu alkoholu oraz przebywanie pod jego wpływem, wnoszenie jakiejkolwiek broni i materiałów mogących zagrażać bezpieczeństwu, wprowadzenie zwierząt, zachowanie mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i rzeczy.
 4. Obsługa S.M. GAMES ROOM może odmówić obsługi oraz wyprosić klienta w przypadku niestosowania się do powyższych zaleceń, bez prawa do zwrotu jakiejkolwiek części zapłaty za świadczoną usługę.
 5. Korzystanie ze stanowisk arcade, konsol wideo oraz stolików do gier planszowych jest odpłatne. Aktualny cennik oraz godziny otwarcia S.M. GAMES ROOM dostępne są na stronie internetowej https://pckul.pl/games-room i w budynku pckulu.
 6. Rezerwacja stanowiska możliwa jest poprzez stronę internetową bilety.pckul.pl/games-room, lub na miejscu, w kasie pckulu. Korzystanie ze stanowisk bez rezerwacji możliwe jest tylko jeśli w danym momencie są wolne stanowiska i nie zgłoszono na nie rezerwacji. Anulowanie rezerwacji na wybrane stanowisko możliwe jest najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem gry.
 7. Jeżeli klient spóźni się na zarezerwowaną godzinę, stanowisko będzie jeszcze dostępne przez 15 minut od momentu startu zarezerwowanej godziny, ale czas korzystania ze stanowiska może się skrócić, po tym czasie stanowisko będzie udostępnione innej osobie. Zalecane jest przybycie 10-15 minut wcześniej przed wyznaczonym czasem.
 8. Na każdym stanowisku mogą przebywać tylko osoby grające. Klient ma prawo do uzyskania pełnej informacji o sposobie korzystania z danego stanowiska.
 9. W przypadku przerw spowodowanych awarią sprzętu lub z winy obsługi, klient ma prawo do odpowiedniego wydłużenia czasu korzystania ze stanowiska lub wykorzystania pozostałego czasu w innym terminie, jeżeli nie ma możliwości wydłużenia aktualnego czasu ze względu na następne rezerwacje. Może również skorzystać z proporcjonalnego względem wykorzystanego czasu zwrotu środków.
 10. Zabronione jest korzystanie ze sprzętu w sposób niezgodny z prawem. Za uszkodzenie sprzętu odpowiada osoba korzystająca z tego sprzętu. Każdy klient S.M. GAMES ROOM korzysta ze sprzętu na własną odpowiedzialność. S.M. GAMES ROOM nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie salonu.
 11. W S.M. GAMES ROOM istnieje możliwość skorzystania z darmowych szafek – za rzeczy pozostawione i przechowywane w tych szafkach FIRMA/USŁUGODAWCA nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Minimalny dopuszczalny wiek gracza to 8 lat. Osoby młodsze mogą korzystać z S. M. GAMES ROOM tylko pod opieką osób dorosłych.
 13. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Strony Internetowej, z zastrzeżeniem postanowień skierowanych wyraźnie jedynie do konsumentów albo do przedsiębiorców. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
 14. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Usługodawca wskazuje, że samo zawarcie umowy wykonania danej Usługi objętej wizytą oraz jej realizacja przez strony dokonywana jest poza Stroną Internetową.

§3
SYSTEM REZERWACJI

 1. Rezerwacja stanowiska następuje poprzez złożenie za pomocą Strony Internetowej zamówienia na konkretne stanowisko oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia.
 2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez każdorazowe przejście przez Zamawiającego ścieżki składającej się z następujących kroków:
 3. wybór konkretnego stanowiska z planu sali;
 4. wybranie daty oraz godzin korzystania ze stanowiska;
 5. podanie danych osobowych Zamawiającego (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres pocztowy);
 6. akceptacja kosztów zamówienia i zasad zakupu oraz zapłata za zamówienie za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl;
 7. akceptacja przetwarzania danych na potrzeby obsługi systemu rezerwacji
 8. Potwierdzenie dokonanego zamówienia odbywa się poprzez wysłanie na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej Zamawiającego informacji o statusie zamówienia;
 9. Zamawiający, który złożył zamówienie, otrzyma potwierdzenie rezerwacji w pliku z rozszerzeniem pdf w wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia w czasie 30 minut od otrzymania zamówienia przez Usługodawcę.

§4
WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI

 1. Strona Internetowa ma na celu umożliwienie i ułatwienie Klientowi złożenia Rezerwacji na wizytę przez Internet i zawarcia umowy o świadczenie Usługi.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi między Klientem i Firmą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Rezerwacji za pomocą Formularza Rezerwacji.

§5
TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem przez Firmę Usługi Elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Strony Internetowej mogą zostać złożone przez Usługobiorcę lub Klienta w następujący sposób: (1) pisemnie na adres: W. Jagiełły 1, 43-200 Pszczyna lub (2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@pckul.pl
 2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) numeru zamówienia (jeżeli został wygenerowany), (2) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady lub nieprawidłowości; (3) żądania; oraz (4) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Firmę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Firmę następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§6
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest Usługodawca/Firma.
 2. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 3. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim, ale może powierzać ich przetwarzanie, w szczególności w celu ich przechowywania na serwerze oraz realizacji usługi.
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 5. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii znajduje się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://pckul.pl/regulaminy/.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane są w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu: Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, dodania nowego przedmiotu Rezerwacji np. nowej konsoli do gier, stanowiska – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym, zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2020, poz. 344 ze zm.), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2023 r. poz. 2759 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§8
REGULAMIN ZAKUPU KARNETÓW

 1. S. M. GAMES ROOM umożliwia zakup karnetów na swojej stronie internetowej zgodnie z Regulaminem.
 2. Produktami są KARNETY w formie elektronicznej.
 3. Karnety są dostępne w wariancie 90 PLN za 10 godzin (dziesiąta godzina gratis) za stanowisko. W ramach godziny wynajmu nie ma możliwości zmiany stanowiska.
 4. Karnety są ważne przez okres 3 miesięcy od dnia ich zakupu. Po upływie okresu ważności karnet traci swoją ważność oraz wartość.
 5. Karnet jest wysyłany Klientowi na adres mailowy wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.
 6. Zakupione karnety mogą zostać wykorzystane wyłącznie w S. M. GAMES ROOM.
 7. Produkt nie może zostać wymieniony na pieniądze.

§9
OGÓLNE WSKAZÓWKI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 1. Z usług S. M. GAMES ROOMS mogą korzystać dzieci powyżej 8. roku życia.
 2. Dzieci poniżej 8. roku życia mogą korzystać z usług S. M. GAMES ROOM tylko w towarzystwie rodzica lub dorosłego opiekuna.
 3. Osoby korzystające z usług S. M. GAMES ROOM korzystają ze stanowisk na własną odpowiedzialność.
 4. M. GAMES ROOM przestrzega i odradza korzystania ze świadczonych przez siebie usług w przypadkach występowania m.in.: upośledzenia zmysłu równowagi i ruchu, zmęczenia, senności, problemów trawiennych, napięcia emocjonalnego lub niepokoju, bólów głowy i ucha, schorzeń układu sercowego.
 5. Należy natychmiast zaprzestać korzystania ze stanowiska w przypadku zauważenia pogorszonego samopoczucia lub jakichkolwiek niepokojących lub niebezpiecznych objawów.

Skip to content