Projekt „Pszczyńska Galeria Cyfrowa Sztuki i Tradycji” z programu grantowego „Konwersja cyfrowa domów kultury” zakończył się 30 czerwca br. Obecnie jesteśmy na etapie składania Raportu.

W ramach programu pracownicy PCKulu  wzięli udział w następujących szkoleniach, webinariach, konsultacjach z oferty i spoza oferty Narodowego Centrum Kultury:

 •   Projektowanie oferty kulturalnej on-line
 •   Komunikacja zewnętrzna. Social Mediom/newsletterom etc..- spotkanie on-lin; wszyscy 
 •   Projektowanie oferty dla osób dorosłych – offline, online
 •   Proces digitalizacji 
 •   Posprodukcja cyfrowego materiału fotograficznego 
 •   Jak być częścią zespołu w dobie zmiany technologicznej ? 
 •    Prawo autorskie i prawa pokrewne w praktyce 
 •   Szkolenie z zakresu tworzenia, obsługi i konfiguracji portali internetowych opartych o rozwiązania CMS 
 •   Projektowanie działań międzypokoleniowych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych     
 •   Jak budować markę instytucji? – webinarium 
 •   Kultura organizacyjna i komunikacja wewnętrzna – webinarium   szkolenie nadobowiązkowe
 •   Archiwum cyfrowe społeczności lokalnej – webinarium 
 •   Dostępność cyfrowa instytucji kultury
 •   Budowanie partnerstw 
 •   Podcast – od czego zacząć ?

Zakupiliśmy niezbędny sprzęt, oprogramowanie i licencje do digitalizacji zbiorów Pszczyńskiej Galerii Sztuki i Tradycji o wartości 144 800,00 zł. 


Udział w szkoleniach:


Pszczyńskie Centrum Kultury realizuje projekt „Pszczyńska Galeria Cyfrowa Sztuki i Tradycji” z programu grantowego „Konwersja cyfrowa domów kultury”
Kwota dofinansowanie: 144.800,00zł
W czasie trwanie projektu:

 • weźmiemy udział w cyklu szkoleń NCK,
 • skorzystamy z pomocy tutora cyfrowego,
 • zakupimy niezbędny sprzęt, oprogramowanie i licencje do digitalizacji zbiorów Pszczyńskiej Galerii Sztuki i Tradycji

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Skip to content