Pomysł utworzenia zespołu zrodził się w zespole folklorystycznym „Sudzieńczanie”, a że jego członkini Danuta Szymonek była wówczas dyrektorem przedszkola, utworzyła tam grupę dzieci, która tańczyła i śpiewała. „Mali Studzieńczanie” niejednokrotnie towarzyszą w...