ZESPÓŁ LUDOWY ĆWIKLICZANIE

Zespół Ludowy Ćwikliczanie działa od 22 listopada 2011r.
Został założony przy KGW- Ćwiklice celem popularyzacji naszej miejscowości poprzez piękny strój , pieśni, zwyczaje i obrzędy. Kierownikiem jest Wanda Wyroba a opiekunem muzycznym Władysław Wróblewski .
Od 3 lat w zespole są dzieci i młodzież przez co zalicza się do zespołów wielopokoleniawych. Od początku swojego istnienia zespół jest objęty patronatem Pszczyńskiego Centrum Kultury.
Zespół prezentuje się na różnych festiwalach folklorystycznych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim uzyskując szereg nagród i wyróżnień.
Zespół Ćwikliczanie uświetnia także przedsięwzięcia kulturalne i kulinarne. W okresie Bożego Narodzenia zespół z kolędami odwiedza domostwa w naszej i okolicznych miejscowościach.

Skip to content