ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „CZARKOWIANKI”

Historia zespołu folklorystycznego „Czarkowianki” sięga połowy lat 70, kiedy to w Czarkowie otwarto magiel.
Było to miejsce spotkań kobiet z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Czas spędzany na maglowaniu panie urozmaicały sobie śpiewaniem. Spodobało im się to na tyle, że w 1976 roku założyły zespół. Początkowo,
aby ćwiczyć oraz opracowywać pieśni, spotykały się w prywatnych domach. Z czasem, kiedy ich działalność była coraz bardziej doceniana, a przygotowania do występów wymagały częstszych prób, panie z zespołu rozpoczęły zabiegi o stworzenie w Czarkowie odpowiedniego miejsca do rozwoju kulturalnego. To w dużej mierze dzięki ich inicjatywie powstał Ośrodek Kultury, w którym do dziś „Czarkowianki” mają swoje próby.
W swoim repertuarze zespół ma pieśni wiosenne, myśliwskie, zalotne i wiele innych, wszystkie spisane są od miejscowych kobiet.
Kierownikiem zespołu jest Krystyna Paliczka.

Najważniejsze nagrody: I miejsce w Przeglądzie Zespołów folklorystycznych „Wici” w Chorzowie w 2002 r., I miejsce w Międzygminnym Przeglądzie Folklorystycznym „Miedźna 2007”.

Zespół w 2016 r. obchodził 50-lecie istnienia.

Skip to content