ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „JANKOWICZANKI”

Pierwszą próbę stworzenia zespołu datuje się na rok 1974, bo właśnie wtedy przy janowickim Kole Gospodyń Wiejskich, jego ówczesna przewodnicząca, Helena Wojciech założyła zespół śpiewaczy. Jego działalność nie trwała jednak zbyt długo, po dwóch latach został rozwiązany. W 1978 roku kolejną, tym razem udaną, próbę zorganizowania zespołu podjęła Julia Simka. Po 2000 roku funkcję kierownika przejęła Hildegarda Wojtala.
„Jankowiczanki” w swoim repertuarze mają około 200 pieśni opracowanych ze zbiorów Juliusza Rogera i Adolfa Dygacza oraz zapomniane pieśni zebrane ze starych śpiewników. Są to pieśni z tematem wesela, miłości, sieroctwa, zalotów oraz pracy na roli. Zespół na przeglądach i koncertach występuje w oryginalnych, ponad 100-letnich strojach pszczyńskich odziedziczonych po matkach lub babkach. Swoje pieśni, zwłaszcza podczas przeglądów, wykonują a’capella, jednak zdarza się, że przygrywa im akordeonistka Maria Bałuch.

Skip to content