ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „STUDZIEŃCZNIE”

Wszystko zaczęło się w marcu 1985 roku, kiedy to Emilia Przemyk, Danuta Szymonek, twierdząc, że we wsi jest smutno, wpadły na pomysł założenia zespołu folklorystycznego. W ten sposób 19 marca przy Kole Gospodyń Wiejskich powstał zespół „Studzieńczanki”. Funkcje kierownika objęła wówczas Emilia Przemyk, instruktorką została Danuta Szymonek. Przez 19 lat próby odbywały się w przedszkolu, od 5 lat zespół ćwiczy w Domu Gromadzkim. Przez 23 lata skład zespołu ulegał ciągłym zmianom. Dziś liczy 16 osób – 13 pań i 3 panów. Właśnie ze względu na poszerzenie składu zespołu o panów, w 2003 roku zespół zmienił nazwę na „Studzieńczanie”. Były również inne zmiany, kierownikiem zespołu została Irena Lipus, instruktorką Bronisława Konieczna, a akompaniatorem akordeonista Henryk Sojka. W swoim repertuarze zespół ma ponad 100 utworów.

Najważniejsze nagrody: Grand Prix i I miejsce na Gminnym Przeglądzie Folklorystycznym w Miedźnej, 2006 roku, II miejsce w Turnieju Zespołów Ludowych im. Mariana Cieśli w Suszcu, 2006 r., II miejsce w Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „Wici” w Chorzowie, 2007 r.

Skip to content