ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „WIŚLANIE”

Zespół powstał w 1973 roku przy Kole Gospodyń Wiejskich w Wiśle Małej. Założyła go ówczesna przewodnicząca koła – Aniela Janko. Po czterech latach zespół zawiesił swoją działalność. Kiedy w 1995 roku w Wiśle Małej planowano dożynki gminne, zespół reaktywowano. Kierowniczką zespołu została Anna Kuśka. Przez ponad 30 lat zespół tworzyły same kobiety, dlatego też nosił nazwę „Wiślanki”. Początkowo panie występowały w strojach szytych, wzorowanych na książce Stanisława Bronicza „Atlas Stroju Pszczyńskiego”. Nie zyskał on jednak akceptacji jury przeglądu, w którym po raz pierwszy występowały. To zmobilizowało je do zdobycia oryginalnych strojów pszczyńskich, a także cieszyńskich. Fenomen „Wiślan” polega bowiem na tym, że kultywują tradycje z pogranicza pszczyńsko-cieszyńskiego. Wywodzi się to z faktu, że spora część kobiet śpiewających w zespole pochodzi z cieszyńskiego Zarzecza, wsi, która kiedyś sąsiadowała z Wisłą Małą, a którą w 1954 roku zlikwidowano, przeznaczając teren pod Jezioro Goczałkowckie. Prócz strojów reprezentujących obie kultury, także repertuar jest mieszany. „Wiślanie” śpiewają pieśni zarówno pszczyńskie jak i cieszyńskie. Większość z nich została spisana na podstawie przekazów najstarszych mieszkanek wsi.
W swoim repertuarze mają pieśni weselne, sieroce, wojackie, dużo pieśni biesiadnych, żartobliwych.

Skip to content