Wniosek pn. Kultura dla każdego. Diagnoza grup nieobecnych w działalności PCKul, złożony do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022 został rozpatrzony pozytywnie i Pszczyńskie Centrum Kultury uzyskało dofinansowanie.  W ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022 przyznano dofinansowanie na  realizację zadania składającego się z dwóch części.

 1. Pierwsza część obejmuje przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej; opracowanie i podanie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw oraz  dokonanie wyboru od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw wraz z uzasadnieniem wyboru podanym do publicznej wiadomości, a także stworzenie wraz z autorami wybranych inicjatyw planu ich wspólnej realizacji. Na część I zadania przyznano dofinansowanie w kwocie 10 tys. zł.
 2. Druga część zadania obejmuje realizację wspólnie z autorami od 3 do 7 inicjatyw oraz dokonanie ewaluacji zadania uwzględniającej wszystkie przeprowadzone w ramach zadania inicjatywy. Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie na II część do 30 tys. 

WYNIKI

Z radością informujemy, że są już znane wyniki naboru na inicjatywy lokalne w ramach projektu „Kultura dla każdego. Diagnoza grup nieobecnych w działaniu PCKul” z Programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022”.

Otrzymaliśmy 9 wniosków. Jury w składzie:  Przedstawiciel Pszczyńskiego Centrum Kultury, Przedstawiciel Narodowego Centrum Kultury, Badacz – autor diagnozy społecznej, Wszyscy obecni na spotkaniu Wnioskodawcy – autorzy pomysłów, wybrała, po dokonaniu oceny punktowej, do realizacji następujące inicjatywy wraz z wysokością dofinansowania:

 1. Woda łączy – Arkadiusz Rakowski – 80 pkt. – 7500 zł
 2. Pszczyńska młodzież w twórczym szale. Wokół Bestiariusza – Take Tam – 77 pkt. – 6500 zł
 3. Głos w przestrzeni – warsztaty radiowo-dziennikarskie – Uczniowie III LO – 75 pkt. – 7000 zł
 4. Warsztaty artystyczno-ruchowe z jęz. Angielskim – FUNART – 66 pkt. – 5500 zł
 5. Spotkaj się z sąsiadem – Zdzisław Grygier – 61,6 pkt. – 6000 zł

Wszystkim Wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za udział w naborze.

Przyznane kwoty mogą różnić się od kwot wnioskowanych, dlatego do 1 lipca 2022 prosimy autorów wyłonionych inicjatyw o potwierdzenie chęci realizacji swoich pomysłów w zaktualizowanym budżecie oraz z ewentualną modyfikacją programu. 

Kontakt mailowy: m.tkaczyk@pckul.pl lub telefoniczny: 608056884. W następnym kroku będziemy się indywidualnie kontaktować z autorami zwycięskich inicjatywy w sprawie szczegółów realizacji.

Działania będą realizowane od 1 sierpnia do 31 października 2022 r.

Zdjęcie przedstawia wnioskodawców programu.

PODSUMOWANIE DRUGIEJ CZĘŚCI PROJEKTU

854 osoby skorzystały z wydarzeń realizowanych w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022.

Od 1 sierpnia do 31 października przeprowadzono kilkanaście warsztatów, inscenizację, grę terenową, a także pożegnanie lata i przywitanie jesieni zwieńczone koncertem na wodzie. Wszystko to w ramach realizacji drugiej części projektu Kultura dla każdegoDiagnoza grup nieobecnych w działalności PCKul programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022, z którego dofinansowano 5 inicjatyw lokalnej społeczności:

 • W sierpniu, w każdy wtorek,  w Parku Aktywności w Pszczynie odbywały się wydarzenia w ramach zadania „Warsztatów artystyczno-ruchowych z językiem angielskim”. W spotkaniach brali udział rodzice z dziećmi oraz dziadkowie. W ramach zadania Organizatorzy przygotowali: tworzenie slimów (glutków), wypiekanie magicznych breloczków, malowanie kubków farbami trwałymi, malowanie kamieni (słynna akcja na facebooku – #kamyczek), malowanie koszulek niespieralnymi farbami, masy sensoryczne, malowanie kredą w sprayu – parkowe „graffiti”, odtwarzanie słynnych dzieł sztuki, poranna gimnastyka, żelkowe sensoryczne zwierzątka, szukanie parkowych skarbów. Te wszystkie czynności łączyły pokolenia, ponieważ często rodzice, dzieci oraz dziadkowie brali w nich wspólnie udział. Byli to nie tylko mieszkańcy Pszczyny ale również rodziny z pobliskich miejscowości takich jak Łąka, Wisła Wielka, Wisła Mała, Czechowice Dziedzice, a nawet z Katowic czy Rybnika. W sumie odbyło się 5 spotkań, w których wzięło udział ok. 500 osób.
 • 17 września w Ćwiklicach zostało zrealizowane zadanie „Spotkaj się z sąsiadem”. W wydarzeniu wzięło udział 71 mieszkańców Ćwiklic, którzy w barwnym korowodzie przeszli ulicami wsi do Ośrodka Kultury, gdzie wzięli udział w odegraniu zwyczaju „Polterabend”, czyli tłuczenia szkła, który tradycyjnie ma miejsce na ziemi pszczyńskiej na dzień przed ślubem. W ramach zadania odbyły się warsztaty wiązania i wykonania Czepca – tradycyjnego nakrycia głowy mężatki, warsztaty kulinarne z kuchni śląskiej, prezentacja elementów tradycyjnego stroju ziemi pszczyńskiej, jego elementów oraz konkursy ze znajomości tradycji oraz faktów o swojej miejscowości. Zadaniu towarzyszyła oprawa muzyczna w wykonaniu akordeonisty, który akompaniował przy wspólnym śpiewaniu. Nie zabrakło także poczęstunku przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich Ćwiklice.
 • Na przełomie września i października realizowano warsztaty radiowo-dziennikarskie dla młodzieży „Głos w przestrzeni”. W warsztatach wzięło udział 9 uczestników – uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Pszczynie. Zorganizowano następujące spotkania:  „Co to znaczy dobry scenariusz audycji radiowej”, “Czy to jest ciekawe? – jak stworzyć podcast, nagranie i informację, które zainteresują innych”,  „Prawidłowa emisja głosu, higiena głosu mówionego w teorii i praktyce”, „Teoretyczne i praktyczne podstawy cyfrowej edycji dźwięku”. Prowadzącymi byli czynni dziennikarze oraz uznani specjaliści z danego tematu.
 • Pożegnanie lata – przywitanie jesieni „Woda łączy” odbyło się 23.09 w plenerze, na terenie Ośrodka Sportów Wodnych w Łące. W zadaniu wzięły udział  dzieci (do których była skierowana oferta warsztatów oraz zajęć animacyjnych), młodzież (która wzięła udział w organizacji zadania od strony technicznej, obsługi), a także osoby ze szczególnymi potrzebami z Ośrodka „Kulejące Anioły”, które prowadziły zajęcia ceramiczne dla dzieci. Zrealizowano: warsztaty florystyczne, podczas których dzieci własnoręcznie mogły wykonać, z naturalnych materiałów, jesienny wieniec na drzwi; warsztaty tworzenia kosmetyków naturalnych, w których wzięły udział dzieci wraz z rodzicami. Uczestnicy uczyli się samodzielnego wykonywania, z naturalnych produktów, kremów, soli do kąpieli i stóp oraz peelingów; warsztaty ceramiczne, podczas których dzieci pod kierunkiem osób ze szczególnymi potrzebami wykonywały ceramiczne ozdoby i naczynia; zajęcia dla najmłodszych dzieci metodą Montesorri, w kontakcie z naturą, z wykorzystaniem tego co nam daje przyroda. Dzieci wykonywały odbitki graficzne liści, uczyły się rozpoznawania drzew po kształcie liści, rozpoznawania zapachów, a także odczuwania sensorycznego przedmiotów. Chętni mogli odbyć krótką przejażdżkę łodzią żaglową, podczas której poznawali podstawowe zasady żeglowania. Na zakończenie dnia pełnego wrażeń odbył się koncert zespołu szantowego North Cape. W wydarzeniu wzięło udział ok. 200 osób.  
 • We wrześniu i w październiku Stowarzyszenia „Take tam” realizowało zadanie „Pszczyńska młodzież w twórczym szale. Wokół Bestiariusza”. Na zadanie składały się warsztaty poszerzające wiedzę i umiejętności uczestników z dramy – 8 uczestników; projektowania i szycia kostiumów – 4 uczestników; warsztaty  literackie, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Bolesława Leśmiana – 8 uczestników. Młodzież wzięła również udział w warsztatach, na których uczyła się animowania zabaw, organizowania czasu wolnego dla młodszych dzieci. W sumie we wszystkich warsztatach wzięły udział 34 osoby. Wręczono 15 nagród – bonów do sieci salonów Empik. Młodzież przygotowała też dla dzieci w Skansenie Zagrodzie Wsi Pszczyńskiej  grę terenową opartą również na Bestiariuszu Bolesława Leśmiana. Wzięło w niej udział 12 drużyn, 2-3 osobowych. W sumie 28 dzieci.
Skip to content